GharardadPardaz

قرارداد های خود را سریع تر و هوشمندانه تر از قبل برسی نمایید

با استفاده از هوش مصنوعی یک برسی کامل از قرارداد خود دریافت نمایید. ریسک های احتمالی قرارداد را پیدا بکنید.

App screenshot

امروز بهره وری خود را افزایش دهید.

هر قراردادی را آپلود کنید و در عرض چند دقیقه گزارش آن را دریافت کنید. قراردادها را مقایسه کنید، شرایط و خطرات کلیدی را پیدا کنید و تصمیمات هوشمندانه تری بگیرید. ویژگی جدید ما از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و خلاصه کردن قراردادها استفاده می کند. اکنون آن را امتحان کنید و خودتان ببینید.

امتحانش کن!

پیش نمایش ما از بررسی قراردادها با استفاده از هوش مصنوعی را امتحان کنید

فقط اکنون قرارداد خود را آپلود کنید و در عرض چند دقیقه گزارش آن را دریافت کنید. خلاصه ای جامع از قرارداد خود دریافت کنید، شرایط و خطرات کلیدی را پیدا کنید و تصمیمات هوشمندانه تری بگیرید.